despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare comunitară   |   Oportunități de finanțare   |   Resurse pentru ONG-uri
Centru de resurse pentru ONG-uri
Dezvoltare comunitară
Context european
Societatea civilă
Rolul societății civile
Societatea civilă - condiție a unei societăți democratice
Evaluarea programelor sociale si educationale

 
Despre FNDC
Contact

 
National Foundation for Community Development
[ NFCD     in English]

 
FNDC.ro dezvoltare comunitară societatea civilă

Societatea civilă

Societatea civilă este reprezentată de instituțiile și organizațiile sociale și civice care constituie temelia unei democrații funcționale. Organizațiile societății civile se implică în luarea decizilor privind dezvoltarea socială sau a deciziilor de interes public. "Societatea civilă este o noțiune care descrie forme asociative de tip apolitic și care nu sunt părți ale unei instituții fundamentale a statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, organizațiile neguvenamentale - asociații sau fundații, sindicatele, uniunile patronale sunt actori ai societății civile, care intervin pe lânga factorii de decizie, pe lânga instituțiile statului de drept pentru a le influența, în sensul apărării drepturilor și intereselor grupurilor de cetățeni pe care îi reprezintă" (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile: www.fdsc.ro).

Există diferite definiții ale conceptului de "societate civilă". În limbajul comun, sensul atribuit este adesea unul reducționist, mulți oameni înțelegând prin "societate civilă" organizațiile nonguvernamentale. Școala londoneză de economie, Centrul pentru Societatea Civilă, utilizează ca definiție de lucru: "Societatea civilă se referă la un set de instituții, organizații și conduite situate între stat, afaceri și familie. Aceasta include organizații non-profit, organizații filantropice, mișcări sociale și politice, alte forme de participare socială și civică".

Exemple de instituții ale societății civile:

 • organizații nonguvernamentale (ong-uri);
 • organizații comunitare (community-based organizations);
 • asociații profesionale;
 • organizații politice;
 • cluburi civice;
 • sindicate;
 • organizații filantropice;
 • cluburi sociale și sportive;
 • instituții culturale;
 • organizații religioase;
 • mișcări ecologiste;
 • media;
 • etc.

Societatea civilă descrie un întreg sistem de structuri, care permit cetățenilor noi roluri și relații sociale, prin diferite modalități de participare la viața publică.

Societatea modernă se structurează prin trei componente:

 • componenta economică
 • componenta politică (instituțiile fundamentale ale statului)
 • componenta societății civile, scetorul non-profit, care legitimează sau amendează celelate două componente.

Dincolo de aspectul instituțional, societatea civilă este formată din cetățeni, care, asociați sub diferite forme, participă la viața publică, influențează politicile, apără și promovează interesele populației. Sergiu Tamas, in "Dicționar politic. Instituțiile democrației și cultura civică" (Editura Academiei Române, 1993), afirma că "formarea societății civile este rezultatul unei mișcări spontane și creatoare a cetățenilor care instituie în mod benevol diverse forme de asociere politică, economică, culturală. În cadrul societății civile, cetățenii intră într-o țesătură de raporturi sociale, participând benevol la activitatea unei multiplicități de asociații, organizații, cluburi, în vederea promovării unei diversități de obiective și interese.

Organizațiile societății civile sunt, într-un anumit sens, autonome, în raport cu statul, reprezentând o multitudine de centre de putere, un sistem al puterilor non-statale".


FNDC.ro dezvoltare comunitară societatea civilă
http://www.fndc.ro
Gazduire