despre FNDC   |   contact  
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară - Romania
Dezvoltare comunitară   |   Oportunități de finanțare   |   Resurse pentru ONG-uri

Proiect: "Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale"

Stimulare rurală

Descrierea proiectui
Comunicat de presă privind lansarea proiectului
FNDC.ro proiect "Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale"

Descrierea proiectului

Proiectul "Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale" este o inițiativă co-susținută de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acțiunea urmărește dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin acțiuni de formare și de consiliere care să asiste forța de muncă neocupată în crearea de noi întreprinderi și sprijinirea procesului de restructurare prin reducerea agriculturii de subzistență. Prin dezvoltarea unor competențe antreprenoriale se creează oportunități de dezvoltare sustenabile pe termen lung, cu impact asupra sectorului terțiar și ocupării active din mediul rural. Proiectul este implementat în parteneriat de către organizații pentru dezvoltare rurală și comunitară, cercetare, formare și calificare din România și Italia.

Proiectul este implementat de Asociația Comunelor din România (www.acor.ro) și partenerii săi, Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (www.fndc.ro), Centrul Rural European de Studii și Cooperare (www.cresc.eu), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.fdsc.ro), ABN Impresa Sociale, LERICA Italia - Agenție de Formare și Consultanță, ARIS Italia - Societate Cooperativă de Formare și Cercetare.

Obiectivul final al tuturor actorilor angrenați în acest demers este de a dezvolta abilitățile antreprenoriale și de management de proiect ale persoanelor din zonele rurale, atât prin formare profesională cât și prin crearea unei rețele de facilitatori în principalele regiuni ale țării care să asiste direct și adaptat dezvoltarea potențialului antreprenorial de la nivel rural, oferind suport și acces la consultanță de specialitate actualilor și viitorilor mici înreprinzători de la sate.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc:

  • realizarea unei analize contextuale complete care să reflecte stadiul actual al zonelor rurale de pe teritoriul țării și nevoile de formare/ ocupare în fiecare dintre acestea;
  • instruirea și certificarea unui număr de 75 de operatori cu capacitatea necesară să implementeze acțiuni de stimulare a culturii antreprenoriale - 31 de participanți vor fi încadrați într-un program subvenționat de stagiu practic în cadrul birourilor, pregătite să ofere asistență antreprenorială pe parcursul a 18 luni, 44 de persoane vor beneficia de subvenții și consiliere timp de 6 luni, în accesarea rețelei de angajatori sau lansarea unei afaceri pe cont propriu;
  • instruire directă și module de consultanță în dezvoltarea unui proiect/ mică întreprindere oferită persoanelor din mediul rural, în 5 regiuni principale din România - estimativ 5000 de beneficiari ai sesiunilor de consultanță pe parcursul a minim 1500 de ore în birourile de operare/ informare;
  • organizarea a 31 de birouri de informare/ orientare la nivelul fiecărui județ din regiunile vizate care să creeze oportunități pentru ocuparea activă a forței de muncă și crearea de mici întreprinderi pentru dezvoltare economică în mediul rural;
  • crearea unei rețele naționale și transnaționale de consultanți-experți în dezvoltarea abilităților antreprenoriale, accesibili în cadrul birourilor de informare sau pe Internet, prin intermediul platformei dedicate de cursuri e-learning;
  • introducerea în România a unor modelele de micro-întreprinderi dezvoltate în zonele rurale italiene;
  • organizarea de vizite de lucru în Italia, pentru un număr selectat de participanți în program, coordonate de partenerii italieni din proiect, pentru transferul de modele de creare de întreprinderi mici la nivel rural.

FNDC.ro proiect "Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane neocupate din zonele rurale"
http://www.fndc.ro
Gazduire